Ondernemers Buitengebied Jan Bent tien jaar voorzitter OBW

 

Jan Bent tijdens de jubileumbijeenkomst van OBWMeddonaar Jan Bent werkt niet alleen met passie voor zijn hoveniersbedrijf, maar zet zich ook onverminderd energiek in voor de leefbaarheid en behoud van bedrijvigheid in de buurtschappen. In juni vierde de vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) het tienjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst. Genoeg aanleiding voor een gesprek met de trotse voorzitter.

 

Tekst: Betty Wassink Foto: Ron Rensink Fotografie

Als secretaris van de Meddose Ondernemers Vereniging was Jan Bent intensief betrokken bij de totstandkoming van de Buurtschappenvisie in de jaren 2007–2008. “In de werkgroep Economie, die ontstond vanuit de buurtschappenvisie, bleek als snel de behoefte om ondernemersbelangen in het buitengebied samen op te pakken en te behartigen. Dat heeft de basis gelegd voor de oprichting van OBW in 2012.”

Gesprekspartner
Bent werd voorzitter van OBW, met een redelijk constant ledenaantal van rond de 110 ondernemers in alle denkbare sectoren. De samenstelling van het bestuur is een afspiegeling van de diversiteit onder de leden. Het zevenkoppig bestuur bestaat naast hem als hovenier uit een installateur, agrarisch coach, melkveehouder, organisatiebureau, grafisch vormgever en een toeristisch ondernemer. Inmiddels is OBW niet meer weg te denken. “We worden gevraagd en gehoord, we zijn gesprekspartner binnen de gemeente en in de regio en we doen actief mee in WCL.”

VreWin
Tijdens de eerste bijeenkomst na de oprichting ontstond enigszins spontaan een werkgroepje Duitsland, zo vertelt Jan Bent. “De leden wilden nauwere contacten met ondernemers over de grens. Patrick Terbraak was de initiator en kartrekker. Het was de opstap naar de oprichting van het Duits-Nederlandse samenwerkingsverband VreWin in september 2013. Meteen bleek hoe weinig we van elkaar wisten. Niet alleen bedrijfsmatig, maar ook over algemene zaken. Onze Duitse buren kenden bijvoorbeeld het Steengroevetheater niet. Daarom hebben we hen toen daarbij uitgenodigd. Omgekeerd stonden wij aan deze kant van de grens versteld van de verscheidenheid aan industriële bedrijven in Vreden.” Bent heeft inmiddels de rol van Terbraak overgenomen en onderhoudt goede contacten met de voorzitter van de Vredener Wirtschaftsvereinigung Matthias Plewa van het bedrijf Baufuchs Plewa. “Gelukkig zit de schwung er na de coronajaren nu weer in. Het netwerk blijkt zinvol en effectief; het levert contacten op. We weten elkaar te vinden en daar komt samenwerking uit voort.”

Trots

Bij de grensoverschrijdende ondernemersgroep is vanuit Winterswijk naast OBW ook de ondernemerskring OWIN aangesloten, ABH-City en de toeristische sector zijn vertegenwoordigd via Winterswijk Marketing en namens de gemeente Winterswijk en Stadt Vreden schuiven beleidsmedewerkers aan. De ondernemers ontmoeten elkaar voornamelijk tijdens de verschillende bedrijfsbezoeken over en weer, waarvoor ze via hun eigen organisatie worden uitgenodigd. “Ik ben er wel trots op, dat dit platform vanuit OBW is ontstaan.” De Meddose hovenier heeft veel plezier in dergelijke activiteiten naast zijn eigen onderneming. “Ik krijg energie van mooie projecten.”

Nieuw project
Het nieuwste initiatief van OBW is het project ‘Buitengebied zoekt bewoners’, met als ondertitel ‘Betaalbaar wonen en werken voor ondernemende mensen: jong en oud’. “We zijn bezig met de laatste puntjes op de i te zetten voor dit project dat als doel heeft om mensen die nieuw gebruik willen maken van erven en boerderijen, te stimuleren en te ondersteunen met informatie en voorlichting. Het koppelt mensen die samen iets willen realiseren en geeft advies aan erfeigenaren die medebewoners zoeken of nieuwe functies willen ontwikkelen. We zien kansen voor een levendige en vitale toekomst van het buitengebied door boerderijen, stallen en schuren te splitsen in woningen en bedrijfsruimten.” Na de zomer wordt het project – met een looptijd van drie jaar – officieel gelanceerd.

“Ik krijg energie van mooie projecten.”

Ambassadeur
Jan Bent (65) blijft zichzelf ontwikkelen door te leren. Zo volgde hij onder andere de cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’, een speciale leergang in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Wat hem dat heeft opgeleverd? “Met name veel bevestiging, maar zeker ook nieuwe inzichten over hoe je zo goed mogelijk met de buitenruimte omgaat. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, hoe we omgaan met water en het belang van biodiversiteit.”

www.vereniging-obw.nl

 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward