Druk bezochte bewonersavond Meddo

“waardevolle informatie voor nieuwe Dorpsvisie”


De Werkgroep Dorpsvisie Meddo is bezig met het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie. Daarmee hopen ze in beeld te krijgen welke kant de inwoners de komende jaren op willen met Meddo, zodat het ook in de toekomst een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft.

Van de redactie Foto: Werkgroep Dorpsvisie Meddo

Begin april was het eindelijk zover, dat de bewonersavond gehouden kon worden, die in november moest worden afgelast vanwege de coronapandemie. De Werkgroep Dorpsvisie kijkt terug op een succesvolle avond waar ontzettend veel informatie is opgehaald voor de op te stellen visie. Werkgroeplid Timon Klanderman doet verslag.

Volle zaal
“De nieuwe dorpsvisie is van en voor heel Meddo”, zo stelt Timon. “Er wordt gewerkt aan een visie die aansluit bij de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Onze bewonersavond was een belangrijk moment om wensen en ideeën op te halen. Dat de betrokkenheid in Meddo groot is bleek wel uit de grote opkomst. Een volle zaal bij Spiekerman laat zien dat veel Meddonaren graag een steentje bij willen dragen.”

Informatieve avond
De werkgroep had een informatieve en interactieve avond voorbereid. “Tijdens het eerste deel van de avond werd een toelichting gegeven door meerdere sprekers. Jan Kortschot, voorzitter van Algemeen Meddo’s Belang (AMB) vertelde vanuit AMB onder meer over de aanleiding om dit traject op te starten en de opbrengst van eerdere dorpsvisies in Meddo. Wethouder Elvira Schepers stond stil bij de rol van de gemeente en de wijze waarop de gemeente een bijdrage kan en wil leveren. Ze sprak haar waardering uit dat dit initiatief door Meddo zelf wordt opgepakt en roemde de grote opkomst. Als derde spreker was het woord aan werkgroeplid Sebastiaan Meijer. Hij vertelde waarom hij aansluit bij de werkgroep en wat Meddo er van mag verwachten.”

Aan de slag met de thema’s
Het belangrijkste deel van de avond was de tweede helft, waarin de aanwezigen zelf aan de slag gingen met de verschillende thema’s. De bewoners werden uitgedaagd inbreng te leveren op de thema’s; er ontstonden veel levendige gesprekken over de onderwerpen. “Vele honderden briefjes met ideeën en suggesties zijn er geplakt. Met gekleurde stickers hebben ze vervolgens aangegeven welke aandachtspunten extra belangrijk zijn. Veel dank aan de Meddonaren voor zoveel waardevolle input als resultaat!”

“Meddonaren dragen graag een steentje bij”

Het vervolg
De werkgroep is op dit moment bezig om de grote opbrengst te verwerken. Dat moet leiden tot een speerpuntennotitie. Timon daarover: “Hierover gaan we nog in gesprek met een aantal betrokkenen en organisaties, zodat we kunnen klankborden of we op de goede weg zitten als werkgroep. Daarna werken we de opbrengst verder uit in de definitieve Dorpsvisie.”

www.facebook.com/DorpsvisieMeddo

Bekijk andere artikelen

arrow_upward