Oekraïners in de Vredense hof

‘‘Vrijwilligers zijn steun en toeverlaat’’


Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) heeft haar al jaren leegstaande verzorgingshuis aan de Vredenseweg opnieuw ter beschikking gesteld voor de opvang van vluchtelingen. In 2015 werd het gebouw in gereedheid gebracht voor de opvang van 160 Syrische vluchtelingen, die overigens nooit zijn gekomen. Nu zijn er bijna 90 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest.

Tekst: Wim Aalderink Foto: Mark van Dam

Onder het motto “eigenlijk hebben we geen tijd, maar we doen het toch” heeft Installatiebedrijf Wassink bijna letterlijk met stoom en kokend water het gebouw installatietechnisch weer gereed gemaakt voor bewoning. SZMK zorgt voor beheer van het gebouw, de gemeente betaalt met gelden van de rijksoverheid de kosten en de Winterswijkse Uitdaging (Wuh) bekommert zich om het wel en wee van de bewoners en regelt alle praktische zaken samen met de bewonerscommissie: Malvina, Galina en Larissa. Maryna, die al zeven jaar in Winterswijk woont, zorgt dat de taal geen barrière vormt.

Snel problemen oplossen
Toen duidelijk werd dat er grote stromen vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland zouden komen, benaderde de gemeente de Wuh met de vraag om de coördinatie op zich te nemen. Ook nu weer bewees de Wuh dat zij in staat is om snel en praktisch problemen aan te pakken en op te lossen. Mark van Dam, Vlok van Harten en Harrie Garritsen vormden de kerngroep voor de operationele zaken, die al snel werd uitgebreid met Jan Knuivers voor onderwijs, Ben Bogaerts voor communicatie en Marjolein Köner en Gert Jan te Gronde voor algemene zaken. Iedere dag heeft een van de leden van de kerngroep ‘telefoondienst’. Er is een meldpunt, een centraal telefoonnummer en Mini Manna fungeert als centraal inleverpunt voor hulpgoederen met hulp van de Rova.

Succesvolle samenwerking
De gemeente geeft de Wuh de vrije hand om de zaken te regelen en staat garant voor de kosten. Dit vertrouwen is de basis voor een uiterst succesvolle samenwerking. De eerste opvang werd mogelijk gemaakt door De Twee Bruggen waar eigenaar Hendrik Jan Mensink onmiddellijk de huisjes die nog vrij waren blokte voor de opvang. Ook de Vreehorst en Het Winkel stelden woonruimte beschikbaar. Mini Manna vulde de koelkasten en er werd een busdienst opgezet, bemenst door vrijwilligers, die twee keer per dag naar het centrum reed zodat de mensen boodschappen konden doen bij Mini Manna zolang hun leefgeld nog niet was geregeld. Er is meteen een vertrouwenstelefoon ingericht met een in Winterswijk wonende Oekraïense psychologe die 24 uur per dag bereikbaar is. Geestelijke zorg is voor mensen die huis en haard hebben moeten ontvluchten voor oorlogsgeweld soms nog belangrijker dan lichamelijk welzijn. Al wordt ook daar natuurlijk aan gedacht en is er contact gelegd met huisartsen, tandartsen, apotheken en zelfs dierenartsen, want voor het eerst zijn er vluchtelingen die huisdieren meebrengen.

Acties
Onderwijs is geregeld in Miste waar Oekraïense Winterswijkers samen met gevluchte onderwijskrachten de kinderen les geven. Daria te Selle-Kasimanova zorgt voor de vertalingen bij de gemeentelijke intake en geeft volwassenen Nederlandse les. Inmiddels is er een nieuwsbrief en zijn er informatiebijeenkomsten op de vrijdagen. Acties zoals het benefietconcert (10.000 euro), knipactie Esta Haarmode (2300 euro) en een schenking van Alfa Accountants (3000 euro voor de Uitdagingen Aalten, Doetinchem en Winterswijk), maar zeker ook de inzet van alle vrijwilligers laten zien dat Winterswijk een groot hart heeft en vluchtelingen niet in de kou laat staan.

“Vertrouwen is de basis voor een uiterst succesvolle samenwerking”

Spanning
Dat de bewonerscommissie alleen uit vrouwen bestaat is logisch, immers alle mannen die kunnen vechten zijn achtergebleven in Oekraïne. Larissa is hier wel met haar man, zij zijn al 40 jaar getrouwd en hij hoeft niet meer te vechten. Zij zijn de ouders van Maryna en dus herenigd met hun dochter, maar hun zoon is achtergebleven om te vechten tegen de Russen. Iedere dag leven zij in spanning of en zo ja, welk bericht er van hun zoon/broer komt. Met die druk leven alle vrouwen en kinderen, die niet alleen hun huis en haard, maar vaak ook hun man, vader of broer hebben moeten achterlaten. Ondanks die spanning doen zij hun uiterste best om er samen met alle vrijwilligers hier het beste van te maken.

Telefonisch meldpunt Oekraïne: 0543 – 200006

www.oekrainewinterswijk.nl

 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward