‘JA/JA systeem’ voor reclamedrukwerk, tegengaan papierverspilling

In oktober heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot invoering van het JA-JA systeem, om ongevraagde bezorging van reclamefolders tegen te gaan en daarmee papierverspilling en milieubelasting tegen te gaan. Reclamedrukwerk mag vanaf april alleen nog in een brievenbus met een JA-JA sticker. De raad heeft ingestemd met een daarvoor noodzakelijke aanpassing van de Afvalstoffenverordening.


Tekst: Betty Wassink

Met het besluit, dat werd genomen naar aanleiding van een motie daarover in de raad in november 2019, heeft de gemeente bepaald, dat huishoudens alleen nog reclamefolders in de bus krijgen, als ze er zelf met een JA-JA sticker uitdrukkelijk om vragen. Dit zogenoemde ‘JA/JA-systeem’ oftewel een ‘opt-in systeem’ zorgt voor vermindering van milieubelasting en papierafval.  

Reclamedrukwerk
Met de invoering van dit nieuwe opt-in systeem is het verboden om ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of te laten bezorgen, tenzij de bewoner heeft aangegeven dit wel te willen ontvangen. Dit geldt alleen voor reclamedrukwerk, dus niet voor huis-aan-huisbladen of andere informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners van belang is. Ook drukwerk van vrijwilligers- of niet-cormmerciële organisaties valt niet onder de noemer reclamedrukwerk. 

Wel Huis-aan-huisbladen
Vanaf 1 april mag de bezorger dus geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus stoppen als er geen JA-JA sticker is geplakt. De stickers zijn te verkrijgen bij het gemeentekantoor.

Het is een omkering van het bestaande systeem. Waar geen sticker op de bus zit, wordt na invoering van het systeem geen reclamedrukwerk meer bezorgd. Wel huis-aan-huisbladen, zoals ook Winterswijk Buiten&Binnen. 

Invoering uitgesteld
Desgevraagd liet een woordvoerder van de gemeente eind vorig jaar weten, dat invoering met ingang van  januari, wat in principe de bedoeling was, niet zou lukken. “Het is enkele maanden uitgesteld, om het met diverse betrokkenen zorgvuldig voor te bereiden.”

‘Opt-in systeem’: 
Geen sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen 
Ja-Ja-sticker: wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis-bladen 
Nee-Ja-sticker: is hetzelfde als in de situatie dat er geen sticker is
Nee-Nee-sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

Bekijk andere artikelen

arrow_upward