Veilige schoolomgeving

De meeste mensen hebben vast wel eens de spandoeken gezien met daarop “De scholen zijn weer begonnen”. Dit is een van de acties van de afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in Winterswijk. Deze actie lijkt onbelangrijk, maar is dat niet. Vastgesteld is, dat er in de maand september – vlak na de zomervakantie – onder 12-jarige scholieren relatief gezien twee keer zoveel verkeersslachtoffers vallen als in de rest van het jaar. “Dit verdient zeker meer aandacht”, zo vindt VVN


Tekst en foto: VVN afd. Winterswijk

VVN afd. Winterswijk gaat twee keer per jaar met verkeersouders en ook leerkrachten van scholen om de tafel. Een veilige schoolomgeving is een van de onderwerpen. Ook een verkeerskundige van de gemeente Winterswijk zit aan tafel en luistert en denkt mee voor oplossingen om de schoolomgeving beter te maken. 

De inrichting van de weg draagt voor een groot gedeelte bij aan de veiligheid van de kinderen op straat. Dit is iets waar de gemeente bij kan helpen. Echter de grootste invloed op de verkeersveiligheid heeft de weggebruiker zelf, die door zijn of haar gedrag ongelukken of onveilige situaties kan voorkomen. Ruim 90 procent van alle verkeersongevallen komt door de manier waarop mensen zich in het verkeer gedragen.

In het overleg met de scholen wordt te hard rijden in de buurt van de school het meest genoemd. Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Bij een snelheid van 50 kilometer per uur is de remweg 27,7 meter. Bij een snelheid van 30 km/uur is de remweg 13,3 meter. Dit betekent, dat de remweg halveert bij een reactiesnelheid van één seconde. “Op tijd van huis gaan, geen haast en de auto een straatje verderop parkeren zou de schoolomgeving al een stuk veiliger maken”, aldus VVN. De meeste kinderen wonen binnen een afstand van twee kilometer van de school. VVN weet, dat kinderen het veel leuker vinden om lopend of met de fiets naar school te gaan in plaats van met de auto. “Bovendien leren kinderen van voorbeeldgedrag en door zelf te ervaren. Veelvuldig oefenen in de praktijk is daarom belangrijk voor het aanleren van veilig gedrag.”

Fietscontrole
Elk jaar organiseert VVN de fietscontrole op de scholen. Door de controle leren kinderen wat een veilige fiets is en hoe belangrijk het is, dat je zichtbaar bent en je licht het doet. Er waren helaas bij de keuring vorig jaar herfst veel afgekeurde fietsen. VVN ziet steeds vaker, dat nieuw gekochte fietsen (via internet) niet aan de wettelijke normen voldoen, de zijreflectie in de wielen ontbreekt. “Let dus goed op waar u een fiets koopt en of de fiets aan de nederlandse wet- en regelgeving voldoet.”  De wisselbeker voor de hoogste score goedgekeurde fietsen ging vorig jaar naar Basisschool Kotten.

Verkeersexamen 
Het goede contact van VVN met de scholen helpt kinderen bij het leren, oefenen en veilig deelnemen aan het verkeer. De eerstkomende activiteit van VVN afd. Winterswijk is het theoretisch verkeersexamen eind maart en het praktisch verkeersexamen op 5 en 6 april. VVN wenst alle leerlingen daarbij heel veel succes.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward