Kerst is een feest voor iedereen, een tweegesprek

Voor diaken Cor Peters van de parochie HH. Paulus en Ludger in Groenlo en dominee Freerk Hovinga van de Protestantse Gemeente Winterswijk is het in de eerste plaats het feest waarmee we vieren dat God mens werd met de mensen. 


Tekst: Wim Aalderink   foto: Franz te Loo

Vaak wordt gezegd dat Pasen het belangrijkste feest is voor christenen, omdat de opstanding de essentie van het christendom is. Diaken Peters merkt daarbij fijntjes op: “maar zonder kerst geen Pasen”. Dominee Hovinga voegt daaraan toe: “Met kerst vieren we dat God letterlijk naar de mensen toe komt”. Hoewel beide heren altijd een sterk geloof hebben gehad, kwam de ‘roeping’ niet al op heel jonge leeftijd. Beiden voelden zich uiteindelijk wel geroepen, maar de weg ernaartoe was echt een groeiproces.  

Keuzes
Cor Peters, geboren in 1953 in Groessen, begon zijn werkzame leven met het verkopen van verzekeringen en was daarnaast organist in de kerk. Vanuit zijn werk zag hij de nodige ellende, maar in de kerk ging het daar tijdens de mis nooit over en vanuit dat besef begon hij in 1986 aan de diakenopleiding van het bisdom wat resulteerde in de formele wijding tot diaken in 1990. Na een parttime theologie studie van zes jaar kreeg hij zijn eigen parochie pastoraat en nam hij afscheid van het assurantievak. “Geen carrièrestap, maar wel de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt”.  

De Fries Freerk Hovinga werd in 1970 geboren in een gezin waar vader op latere leeftijd zijn roeping vond en dominee werd. Na de middelbare school koos hij voor de studie theologie, verloor zijn motivatie, schreef zich in voor diergeneeskunde, werd vier keer uitgeloot en stopte al na acht maanden met die studie. Economie bleek boven het welzijn van de landbouwhuisdieren - waar zijn hart lag - te gaan. Inmiddels had hij de studie theologie wel afgemaakt en plakte daar de studie middeleeuwen aan vast. Uiteindelijk werd echter toch duidelijk dat zijn hart bij het uitdragen van zijn geloof ligt en werd hij in 2009 benoemd tot predikant in het Groningse Grijpskerk om in 2017 de stap te maken naar Winterswijk.

Boodschap van hoop
De begrippen kerst, kerstfeest en Kerstmis worden door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil. Vooral Kerstmis is echt een woord uit de Rooms Katholieke kerk en duidt echt op de mis die in de kerk wordt opgedragen. Meer orthodoxe protestanten zullen dat woord dan ook niet snel gebruiken. In het gesprek met de beide voorgangers wordt al heel snel duidelijk dat we hier niet te maken hebben met theologische fijnslijpers, maar met twee mannen die vanuit hun geloof bij de mensen willen staan. Kerst is voor hen het moment waarop God zich aan de mensen laat kennen en waarin een boodschap van hoop wordt gebracht. 

Het is niet voor niets dat kerst gevierd wordt in de laatste dagen van december, het moment dat de dagen weer gaan lengen en het licht weer terugkeert. Kerst is een feest van licht dat in de wereld komt. Het licht overwint de duisternis, dat gebeurt met kerst, maar ook met Pasen. Het duister van Goede Vrijdag wordt gevolgd door de stilte van de zaterdag en het licht van de opstanding op paaszondag.

Beleving
Het verschil in beleving tussen dominee en diaken zit zeker niet in de boodschap van kerst, wel in de manier waarop het gevierd wordt. Voor Cor Peters is kerstavond met de nachtmis en de gezamenlijke maaltijd het hoogtepunt, voor Freerk Hovinga is dat de dienst op eerste kerstdag. In beide gevallen houden de mannen de preek kort en de boodschap helder, want de boodschap moet overkomen om de kerk te laten voortbestaan. Beide heren maken zich zorgen om de leegloop in de kerken, maar zien ook hoopvolle ontwikkelingen zoals de samenwerking tussen Katholieke parochies en Protestantse gemeentes. Een sterk geloof en vertrouwen op het licht van kerst is wat deze mannen drijft en waarvan ze dagelijks getuigen in woord, maar zeker ook in daad.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward