Mini Manna sociale hulpwinkel biedt helpende hand

Sinds september kent ons dorp een Mini Manna. Winterswijk Buiten&Binnen praatte even bij met directeur Steven Kroon in die sociale hulpwinkel aan de Ratumsestraat 16.


Tekst en foto’s: Bart Iking

Zijn politieke kleur – hij is sociaal-democraat in hart en nieren – is bijna genetisch bepaald en het is niet verwonderlijk dat Steven Kroon in 2015 besloot de leiding van Mini Manna in Doetinchem over te nemen toen hij daarvoor werd gevraagd. Afkomstig uit een rood nest, met een opleiding als bestuurskundige en vier jaar wethouderschap in Doetinchem waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de armoedebestrijding, was hij een logische keuze voor Mini Manna. Na Doetinchem opende in 2017 het filiaal in Ulft de deuren en in september dit jaar in Winterswijk. 

Laagdrempelig
De stichting Mini Manna werd in 2007 door de kerken van Doetinchem opgericht als aanvulling op de al bestaande voedselbank. Er was behoefte aan een laagdrempelige, echte winkel om ‘de situatie van de minderbedeelden te verzachten’. En waar de klant gewoon met een karretje de boodschappen kon doen en voor de aankopen moest betalen: een belangrijke boost aan het gevoel van eigenwaarde voor deze doelgroep. Steven Kroon ziet de stichting beslist niet als concurrent van de voedselbank. “We sturen klanten naar elkaar door.” Aanvankelijk financieel ondersteund door de kerk in Doetinchem, werd na verloop van tijd besloten de winkel uit te breiden met een kringloopafdeling om zo het verlies te kunnen compenseren. Daarmee ontstond voldoende financiële ruimte en bleek de hulp van de kerk niet meer nodig. “De kringloop is bedoeld om de supermarkt op de benen te houden.” Eventuele samenwerking met de stichting Kringloop Aktief zou mooi zijn. Ook in dit geval ervaart hij geen concurrentie, volgens hem is er eerder sprake van aanvulling.

Mini Manna Pas
In tegenstelling tot de kringloopafdeling is de supermarkt niet voor iedereen toegankelijk: het besteedbare inkomen van potentiële klanten mag niet boven een bepaald bedrag komen. Als aan de criteria wordt voldaan krijgen de klanten toegang met de Mini Manna Pas; klanten van de voedselbank zijn overigens altijd welkom. De producten worden bij een lokale supermarkt tegen inkoopprijs ingekocht en onder die prijs verkocht.  Het fruit komt van een lokale groenteboer, het dagverse brood krijgen ze gratis van een bakker uit Doetinchem. “Dat is geweldig natuurlijk”, vindt Kroon, “maar logistiek wel een dingetje.” Het is dan ook de bedoeling om een lokale bakker te vinden die daarin zou willen voorzien. 

Kringloopwinkel financiële motor
Steven benadrukt dat de kringloopwinkel altijd voor iedereen toegankelijk is; er schijnen daarover misverstanden te bestaan die hij graag wil wegnemen. Gekscherend zegt hij: “Ik heb liever dat mensen met een dikke portemonnee hier komen, want hoe meer we in de kringloopwinkel verdienen, hoe lager de prijzen in de supermarkt.” De supermarkt draait een ingecalculeerd verlies. “Dat moet worden gecompenseerd door de opbrengst uit de kringloop, de financiële motor”, zoals hij het omschrijft.

Dagbesteding
Naast supermarkt en kringloop houdt de stichting zich ook nadrukkelijk bezig met de begeleiding van medeburgers die door allerlei omstandigheden ernstig in de verdrukking zijn gekomen. Zij worden via dagbesteding professioneel begeleid op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Met hoorbare trots vertelt Kroon het verhaal van een vrouw die van heel ver – ‘een vrije val’ – moest  komen, maar met hun intensieve hulp alweer hard op weg is naar nieuwe zelfstandigheid.

Ondanks dat deze Mini Manna pas drie maanden open is, hebben zich inmiddels al ruim honderd gezinnen aangemeld. Steven Kroon verwacht, dat dit na een jaar zal zijn opgelopen tot 250 tot 300. Samen met zijn partner Charlotte, een paar professionals en een aantal onmisbare vrijwilligers zet hij zich daar met Mini Manna graag voor in. 

Voor en door de doelgroep
Stichting Mini Manna is een sociale hulpwinkel die – naar eigen zeggen – armoedebestrijding daadkrachtig aanpakt. Een plek waar op een inclusieve manier werk wordt gemaakt van dagbesteding, re-integratie en participatie vanuit het motto ‘voor en door de doelgroep’.

Mini Manna Pas aanvragen Heeft u als alleenstaande minder dan 330 euro vrij te besteden per maand? (voor gezinnen geldt een ruimere norm). Dan kunt u gebruik maken van de goedkope supermarkt. Download het aanvraagformulier op de site en verstuur deze bij voorkeur digitaal. 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward