Iedereen veilig over straat - Veilig Verkeer Nederland

Marcel Zieverink maakte als verkeersouder van de basisschool in Meddo jaren geleden kennis met Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Winterswijk. Wat hem toen al opviel, was de deskundigheid en betrokkenheid van de vrijwilligers. “Allemaal bevlogen mensen.” Inmiddels is hij al een aantal jaren voorzitter en zelf bevlogen VVN-er. 
 

Tekst Betty Wassink   Foto’s: archief VVN afd. Winterswijk

Onlangs hadden bestuur en vrijwilligers van de lokale VVN afdeling na lange tijd weer een fysieke bijeenkomst en werden er weer activiteiten voorbereid. “Een heel mooie club betrokken mensen,” zo noemt voorzitter Zieverink de groep, bestaande uit negen bestuursleden, een aantal vrijwilligers, die altijd bij acties helpen en ook een vertegenwoordiger buitengebied. Daarnaast nog adviseurs, zoals een rijschoolhouder, de verkeerskundige van de gemeente en de politie. “Doordat de lijntjes kort zijn, hebben we prettig contact met de gemeente en politie.” 

Normaal vergadert VVN tien keer per jaar. “Dan bespreken we nieuwe ontwikkelingen, actualiteiten op verkeerskundig gebied en activiteiten,” aldus Jacqueline van der Vinne, secretaris in het bestuur. “Wij houden ons bezig met lokale onderwerpen. De landelijke VVN zorgt vooral voor promotiecampagnes gericht op het grote publiek en waar nodig beïnvloeding van overheidsbeleid. Lokaal gaat het om de vrijwilligers, die benaderbaar zijn en tijd besteden aan oplossen van problemen en de acties.”    

Acties
Een van de acties is de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ met als doel om direct na de zomervakantie verkeersslachtoffers onder fietsende scholieren te voorkomen. En pasgeleden zijn er op de basisscholen weer fietskeuringen geweest. Zieverink: “Dat doen we ook al ruim tien jaar op het voortgezet onderwijs. Het leuke daarvan is, dat onze vrijwilligers een aantal leerlingen in het kader van maatschappelijke stage instrueren hoe het moet. Dus leerlingen keuren de fietsen van medeleerlingen.” Net als bij Schaersvoorde doet VVN dat ook op het Gerrit Komrij College (GKC), waar een project is opgestart met 2e en 3e klassers; evenals bij Schaersvoorde ook samen met de leerlingen, maar bij GKC is er nog wat aan toegevoegd: als er wat aan de fiets mankeert, gaan ze terstond naar het technieklokaal, waar de fiets meteen wordt gerepareerd door de leerlingen techniek. Zieverink is trots op dit project. 

“De leerlingen doen het zelf, onder toezicht en met begeleiding van onze vrijwilligers. Helaas is het dit jaar bij GKC niet doorgegaan, door corona, maar we hopen het volgend jaar weer op te kunnen pakken.”  

Trainingen
Verder zorgt VVN voor fietscursussen en verkeerslessen voor bijvoorbeeld bewoners van het asielzoekerscentrum en is er de jaarlijkse afname van het fietsexamen op diverse basisscholen. Dit jaar hebben 257 leerlingen uit groepen 7 en 8 deelgenomen. 

Ook worden scootmobieltrainingen verzorgd voor mensen die voor het eerst een scootmobiel besturen en daar in principe niet echt goed op voorbereid zijn. VVN biedt cursussen aan met een theorie- en praktijkdeel. Dat ligt door corona al een tijdje stil, maar belangstellenden kunnen zich altijd melden bij de lokale VVN-afdeling. Secretaris van der Vinne: “Zodra er weer een cursus komt, maken we dat via lokale media bekend.”

Melding aan VVN
Inwoners van Winterswijk die opmerkingen, vragen of klachten over verkeerssituaties hebben, kunnen dat melden via de website www.participatiepunt.vvn.nl. “VVN gaat dan in overleg, zodat wij hier lokaal zo nodig actie kunnen ondernemen,” aldus Jacqueline van der Vinne, die benadrukt dat rechtstreeks telefonisch contact ook mogelijk is.  (zie kadertje) 

Klankbord
VVN fungeert voor de gemeente als klankbord. Zieverink: “Onze begeleiding wordt positief ontvangen, maar we geven ook feedback op plannen van de gemeente. Bijvoorbeeld toen het nieuwe gemeentekantoor werd gebouwd was het de bedoeling om ter plekke van de Stationsstraat een soort van vrije zone te maken. Dat hebben wij als VVN toen sterk afgeraden. Bij de nieuwe situatie in het Vrijheidspark zien we nu problemen ontstaan die bij het gemeentekantoor zijn voorkomen.”

 

Telefonisch contact met VVN afdeling Winterswijk secretaris Jacqueline van der Vinne, tel. 06-124 533 70

www.participatiepunt.vvn.nl 

www.vvn.nl

Bekijk andere artikelen

arrow_upward