Ondernemers buitengebied: Gebied zoekt ondernemende bewoners

Ruim een jaar geleden vroeg Winterswijk Buiten&Binnen de provincie naar de stand van zaken aangaande de boerderij aan de rand van het Korenburgerveen, op de hoek Korenburgerveenweg-Corleseweg, die er ook toen al verlaten uitzag. Boerderijen verliezen hun functie.
 

Tekst & foto: Betty Wassink

“In opdracht van de provincie wordt de boerderij anti-kraak beheerd,” zo liet de woordvoerder van Provincie Gelderland ons een jaar geleden weten. “De boerderij is gekocht, omdat we de gronden nodig hebben voor het herstellen van de natuur in het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. De meeste gronden worden momenteel ingericht als onderdeel van de uitvoering in het Korenburgerveen. Een deel van de gronden is ingezet voor kavelruil. De provincie zal uiteindelijk geen eigenaar blijven van de voormalige agrarische bedrijfslocatie.”

“In overleg en samen met de gemeente Winterswijk verkent de provincie welke ontwikkelingsmogelijkheden passen binnen het provinciale ruimtelijk beleid en dat van de gemeente,” zo schreven we in 2020. “Daarna wordt de agrarische bedrijfslocatie, conform ons grondbeleid, via een transparant en openbaar traject aan de markt aangeboden. Het gaat dan om bedrijfsgebouwen en ongeveer twee hectare grond. Een agrarische functie ligt hier niet voor de hand, omdat de plek vlakbij het Korenburgerveen ligt. Eerder moet gedacht worden aan een herontwikkeling naar wonen, recreatie of een combinatie daarvan. Maar daar is nog geen knoop over doorgehakt,” zei de provincie over deze boerderij. 

Mogelijkheden
De locatie staat nog leeg en is het decor en voorbeeld voor de Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW), die er begin deze maand met RTV Slingeland een reportage maakte. OBW diende een project in bij de thematafel ‘Wonen en Economie’, dat in 2022 van start gaat. “Niet alles tegelijk hoeft te kunnen. Maar keuze uit allerlei opties maakt een nieuwe bestemming mogelijk. De potentie van dit soort plekken is eigenlijk gigantisch. En laten we niet onderschatten dat er in Winterswijk talloze van dit soort bedrijven, gebouwen, erven, leegstaan of leeg gaan komen en in verandering zit.” Aan het woord is Wim Korsten, bestuurslid OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) in de reportage van RTV Slingeland. Daarin worden de mogelijkheden geschetst van leegstaande boerderijen en verlaten erven. 

“We willen kansen laten zien van wat er met de verschillende gebouwen zou kunnen aan nieuwe bewoning en nieuwe activiteiten. Zonder nieuwe stenen op het platteland toch een vitale toekomst te creëren.” 

OBW wil laten zien wat de mogelijkheden zijn met een erf en de mensen helpen met advies, voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemateriaal en informatiebijeenkomsten; kortom alles wat kan helpen om deze ontwikkeling kan aanjagen. 

OBW-voorzitter Jan Bent: “Als we niets doen is het gedoemd te vervallen en vervolgens kan het ook zijn dat er een villa komt. Dat willen we liever niet in het buitengebied. Er wordt gestreefd naar een goede mix van jong, oud, rijk en arm, zodat er een fijn leef- en werkgebied ontstaat.”

Bron:  RTV Slingeland

Bekijk de reportage van RTV Slingeland hieronder

Bekijk andere artikelen

arrow_upward