Senioren op de bres voor hun belangen - Behoefte aan daadkracht

De Seniorenraad Winterswijk zet zich in voor de belangen van ruim tienduizend Winterswijkse ouderen. Zestien jaar geleden in het leven geroepen, omdat de gemeente behoefte had aan een goede afstemming met de verschillende ouderenorganisaties, heeft de seniorenraad anno 2021 behoefte aan ‘de daad bij het woord’. 


Tekst Betty Wassink

De seniorenraad functioneert als onafhankelijke stichting met in het bestuur vertegenwoordigers van de ouderenbonden KBO (Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren), PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond), Wenters Plus, de STOA (Stichting Ouderen Actief) en enkele onafhankelijke personen. Onlangs is ook Thea Karis, voorzitter van de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) toegetreden. De seniorenraad is als samenwerkingsverband de belangenbehartiger voor alle Winterswijkers van 55 jaar en ouder en praat onder andere met de gemeente over wensen en plannen die van belang zijn voor de senioren, aangaande thema’s als wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en veiligheid. Er is een directe lijn via beleidsmedewerkers en ook de verantwoordelijk wethouder schuift regelmatig aan in de vergadering. 

Met de blik op de toekomst wil het bestuur verder uitbreiden met meer onafhankelijke leden.  

Uitvoering
“De contacten met de gemeente zijn goed, maar we zouden wel wat vaker en sneller de daad bij het woord gevoegd willen zien,” zo spreken bestuursleden Gerard Siebelink en Hans Willemsen zich uit. 

“De gemeente heeft input nodig over wat er leeft bij de ouderen, dat zag je ook terug in de woonvisie, maar het gaat ook om de uitvoering.” Een voorbeeld dat wordt genoemd: in september 2019 hebben twee wethouders op uitnodiging van de seniorenraad een ronde gedaan langs verkeersknelpunten die door ouderen als onveilig worden ervaren. De wethouders ondervonden aan den lijve hoe lastig het kan zijn om met een beperking veilig aan het verkeer deel te nemen. Er werden toen meerdere verkeerssituaties besproken; de gemeente beloofde de genoemde locaties te bestuderen en te bekijken hoe knelpunten verbeterd kunnen worden. Volgens de seniorenraad is er nu, twee jaar later, nog niet veel veranderd.  

Meer mensen
De seniorenraad wil zich, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, nu ook richten tot de politieke partijen om meer aandacht voor ouderen te bewerkstelligen. Er is behoefte aan daadkracht. “Bijna de helft van de kiesgerechtigden is boven de 55 jaar; het gaat over een grote groep.” Enkele politieke partijen hebben wel interesse getoond in de beleving van senioren, maar dat kan nog wel meer, zo is men van mening. “We willen bereiken, dat senioren echt onderdeel zijn in de verkiezingsprogramma’s in 2022. Daar spannen we ons voor in en daarbij is iedereen welkom.” De seniorenraad hoopt op mensen die resultaatgericht willen meedenken en meepraten over de toekomst van de ouderen in Winterswijk.” 

Op maandag 29 november is er weer een openbare vergadering van de Stichting Seniorenraad. Dit keer in de Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6-10.  

Van 9.30 – 12.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronaregels.

www.seniorenraadwinterswijk.nl 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward