’t Gasthuus, ontmoetingstafel en Kwartet Voices

’t Gasthuus is het ontmoetingscentrum voor senioren, de verzamelplek van initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van senioren van Winterswijk. Initiatieven die het mogelijk maken dat mensen elkaar ontmoeten en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. 


Tekst & foto: Betty Wassink

‘t Gasthuus wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen door het thuishonk te zijn voor activiteiten die alle ouderenbonden ontplooien. Daarom is voor de exploitatie en de organisatie de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) opgericht. Thea Karis is nu ongeveer een jaar de onafhankelijk voorzitter in het bestuur waarin verder alle ouderenbonden met een of twee mensen zijn vertegenwoordigd.  

Aanslingeren
Door het coronavirus waren en zijn er tot nu toe, anderhalf jaar nadat de deuren voorzichtig zijn geopend, maar mondjesmaat ontmoetingsactiviteiten. SOSW probeert meer reuring in ’t Gasthuus te brengen, maar is daarin voor een deel afhankelijk van de activiteiten die de ouderenbonden organiseren en natuurlijk van de corona-situatie. “We moeten het weer proberen aan te slingeren,” aldus Thea Karis. In december zijn er in ieder geval twee bijeenkomsten, onder voorbehoud van coronamaatregelen. Op donderdag 16 december is er van 14 tot 16.30 uur een optreden van Kwartet Voices uit Winterswijk: vier vrouwen, die a-capella zingen in barbershop- en close-harmony stijl. Voor iedereen toegankelijk. Omdat ’t Gasthuus volledig op vrijwilligers draait, is er voor de veertig vrijwilligers op zaterdag 18 december een vrijwilligersmiddag om de onderlinge banden wat aan te halen in een gezellige setting. Daarbij wordt ook de bewonersgroep ‘Metmekare’ uitgenodigd, die in de appartementen in hetzelfde gebouw woont. 

Ontmoetingstafel
Op initiatief van de Post, de Zonnebloem en het Vrijwilligerspunt is er elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur de “Ontmoetingstafel” in ’t Gasthuus. Een gezellige plek om mensen te ontmoeten met ruimte voor een goed gesprek bij een kop thee of koffie. 

Burgercheque
Om de doelgroep te bereiken en te kunnen informeren is een website een belangrijk communicatiemiddel. De stichting is dan ook zeer content met de onlangs door de gemeente toegekende burgercheque van 1250 euro om een website te kunnen laten ontwikkelen. De burgercheque werd onder andere toegekend omdat ’t Gasthuus bijdraagt aan de sociale cohesie onder senioren.

‘t Gasthuus 
Misterstraat 96-19

7101 EZ Winterswijk

Bekijk andere artikelen

arrow_upward